Lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho cơ sở sản xuất Nhôm Thép

Toàn Mỹ là công ty tư vấn môi trường, chúng tôi chuyên tư vấn Cơ sở sản xuất nhôm, thép lập kế hoạch bảo vệ môi trường với chi phí rẻ nhất nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

Thực tiễn và sự cần thiết của việc lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho cơ sở sản xuất nhôm, thép

Ngành công nghiệp luyện kim đang được nhà nước ta chú trọng đầu tư, bởi vì nó là yếu tố quan trọng mang lại sự chủ động cho sự phát triển kinh tế của đất nước. Sản phẩm nhôm, thép là vật tư, nguyên liệu chủ yếu, là “lương thực” của nhiều ngành kinh tế quan trọng như ngành cơ khí, ngành xây dựng; nó có vai trò quyết định tới sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Tuy vậy, sự phát triển của ngành công nghiệp này gây ra nhiều tác động tiêu cực cho môi trường như thải ra các chất khí độc hại và không khí, các thất thải vào nguồn nước, gây ra một số căn bệnh cho con người. Vì vậy việc lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho cơ sở sản xuất nhôm, thép là rất cần thiết.

Đối tượng tham gia : 

  • Các đối tượng cần tham gia lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho cơ sở sản xuất nhôm, thép được quy định rõ ràng trong Nghị định số 18/2015/NĐ-CP : Tất cả các dự án xây dựng cơ sở chế biến nhôm, thép có công suất nhỏ hơn 2.000 tấn sản phẩm/năm trở xuống thì lập kế hoạch bảo vệ môi trường.

Các bước thực hiện lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho cơ sở sản xuất nhôm, thép

– Bước 1 : Thu thập mẫu khu vực xây dựng cơ sở sản xuất nhôm, thép định hình. Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực xây dựng dự án. Xác định nguồn gây ô nhiễm: khí thải (khói, bụi,..), nước thải, chất thải rắn,…Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng nguồn ô nhiễm so với tiêu chuẩn quy định.

– Bước 2 : Xây dựng biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường. Phương án xử lý nước thải, khí khải, thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động sản xuất của cơ sở sản xuất nhôm, thép định hình. Và xây dựng chương trình giám sát môi trường.

– Bước 3 : Soạn thảo hồ sơ, in ấn báo cáo. Chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền.

– Bước 4 : Trình nộp cơ quan có thẩm quyền, nộp lại Sở Tài nguyên và Môi trường sau chỉnh sửa.

– Bước 5 : Nhận giấy xác nhận Bản kế hoạch bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Hồ sơ cần chuẩn bị :

  • Giấy đăng ký kinh doanh/ giấy phép đầu tư
  • Địa điểm dự án hoạt động
  • Báo cáo đầu tư/ giải trình kinh tế kỹ thuật/ báo cáo nghiên cứu khả thi
  • Giấy chứng nhận quyèn sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất
  • Sơ đồ vị trí dự án
  • Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải

CÔNG TY TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TOÀN MỸ

Đin thoi: 028 2253 9169 hoặc Hotline : 0938 990 848

Fax: 028 2253 9169 

Email : tuvantoanmy@gmail.com

Website: www.toanmyxanh

 Loading Facebook Comments ...