Lập Kế hoạch – Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

TOÀN MỸ chuyên tư vấn, thực hiện xây dựng Biện pháp – Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cốhóa chất đối với cơ sở hoặc doanh nghiệp đang kinh doanh, sử dụng hóa chất nguy hiểm. Với thời gian nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí tối đa. Quý khách hàng sẽ yên tâm vấn đề thủ tục pháp lý vềan toàn hóa chất và môi trường.

Trong quá trình hoạt động, một sự cố hóa chất có thể gây ra tác động xấu đến tài sản, môi trường sống và sự an toàn, sức khỏe của toàn thể cán bộ công nhân viên tại nhà máy và khu vực lân cận. Trước tình hình đó, việc xây dựng Kếhoạch – Biện pháp hóa chất giúp doanh nghiệp chủ động trong việc kiểm soát, ngăn ngừa và đề ra phương án ứng phó sự cốcó thể xảy ra góp phần xây dựng cơ sở, nhà máy đạt chuẩn theo quy định hiện hành.

Sau đây là một số thông tin cần biết để xây dựng Biện pháp – Kếhoạch phòng ngừa ứng phó sự cốhóa chất:

Các quy định về việc thực hiện Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

– Luật Hóa chất được ban hành năm 2007.

– Nghị định số113/2017/NĐ – CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa Chất.

– Nghị định số 115/2016/NĐ – CP ngày 08/07/2016 của Chính phủ quy định Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số163/2013/nđ-cp ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp.

– Thông tư  32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và nghị định số 113/2017/nđ-cp ngày 09 tháng 10 năm 2017 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.

Những trường hợp nào cần lập Biện pháp – Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

– Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất có ít nhất 01 hóa chất thuộc Phụ lục IV kèm theo Nghị định này với khối lượng tồn trữ lớn nhất tại một thời điểm lớn hơn hoặc bằng ngưỡng khối lượng quy định tại Phụ lục IV của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với tất cả các hóa chất nguy hiểm mà dự án có hoạt động và trình bộ quản lý ngành, lĩnh vực thẩm định, phê duyệt trước khi chính thức đưa dự án vào hoạt động.

– Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số113/2017/NĐ-CP phải xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trước khi dự án chính thức đưa vào hoạt động.

Thông tin liên quan khi lập Kế hoạch Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

1. Quy mô đu tưCông suất, diện tích xây dựng, địa điểm xây dựng công trình.

2. Công ngh sn xut.

3. Bn kê khai:tên hóa chất, khối lượng, đặc tính lý hóa học, độc tính của mỗi loại hóa chất nguy hiểm là nguyên liệu, hóa chất trung gian và hóa chất thành phẩm.

4. Bn mô t các yêu cu k thut v bao gói, bo qun và vn chuyn ca mi loi hóa cht nguy him, bao gm:

– Các loại bao bì, bồn, thùng chứa hóa chất nguy hiểm dự kiến sử dụng trong sản xuất, bảo quản, vận chuyển, vật liệu chế tạo và lượng chứa lớn nhất của từng loại;

– Yêu cầu về tiêu chuẩn thiết kế, chế tạo, điều kiện về cơ sở thiết kế chế tạo. Trường hợp áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài phải ghi rõ tên tiêu chuẩn và tên tổ chức ban hành;

– Các điều kiện bảo quản về nhiệt độ, áp suất; yêu cầu phòng chống va đập, chống sét, chống tĩnh điện.

5. Các tài liu kèm theo:

– Giấy chứng nhận đầu tư của dự án hoặc giấy chứng nhận đăng ký của cơ sở hóa chất.

– Sơ đồvị trí khu đất đặt dự án, cơ sở hóa chất.

– Sơ đồtổng mặt bằng của dự án, cơ sở hóa chất.

– Sơ đồmô tả các vị trí lưu trữ, bảo quản hóa chất dự kiến trong mặt bằng dự án cơ sở và trạng thái bảo quản (ngầm, nửa ngầm, trên mặt đất)

– Sơ đồthoát hiểm khi xảy ra sự cố hóa chất.

– Sơ đồmặt bằng bốtrí thiết bị và sơ đồ dây chuyền công nghệ, khối lượng hóa chất nguy hiểm tại các thiết bị sản xuất chính, thiết bị chứa trung gian.

Quy trình thực hiện Kế hoạch – Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

Bước 1. Cơ sở chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

*** Đi vi Bin pháp phòng nga ng phó s c hóa cht: Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày có quyết định ban hành Biện pháp, Chủ đầu tư gửi 01 bản quyết định và 01 quyển Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất đến Sở Công Thương tỉnh, thành phố nơi xây dựng dự án hoạt động hóa chất để giám sát và quản lý.

*** Đi vi Kế hoch phòng nga ng phó s c hóa cht:

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Cục Hóa Chất, Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

Bước 3. Thẩm định hồ sơ:

– Trong thời gian 05 (năm) ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Hóa chất thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân các nội dung hoặc tài liệu còn thiếu và thời hạn để hoàn chỉnh hồ sơ nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ;

– Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Hóa chất đề xuất thành lập Hội đồng thẩm định trình lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định. Cục Hóa chất có trách nhiệm thông báo cho các thành viên Hội động thẩm định, tổ chức, cá nhân xây dựng Kế hoạch về thời gian thẩm định;

– Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc họp Hội đồng thẩm định, Cục Hóa chất có trách nhiệm thông báo kết luận thẩm định cho tổ chức, cá nhân xây dựng Kế hoạch;
– Trên cơ sở thông báo kết luận thẩm định, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện một trong các công việc: Xây dựng lại Kế hoạch trong trường hợp Kế hoạch không được thông qua và nộp cho Cục Hóa chất để thẩm định. Thủ tục và thời hạn thẩm định thực hiện như thẩm định Kế hoạch lần đầu; chỉnh sửa, bổ sung lại Kế hoạch trong trường hợp Kế hoạch được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung và nộp cho Cục Hóa chất kèm theo văn bản giải trình các nội dung chỉnh sửa, bổ sung theo thông báo kết luận thẩm định;
– Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận Kế hoạch đã được chỉnh sửa, bổ sung kèm theo văn bản giải trình, Cục Hóa chất trình lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt nếu Kế hoạch được chỉnh sửa, bổ sung đáp ứng yêu cầu của Hội đồng thẩm định hoặc có văn bản trả lời chưa thông qua và yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung nếu Kế hoạch chưa đáp ứng yêu cầu của Hội đồng thẩm định.

Bước 4. Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Cục Hóa Chất theo các bước sau:

– Qua đường Bưu điện
– Trực tiếp tại Cục Hóa chất.

  • Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn cơ sở ký vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy xác nhận Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất.
  • Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

Hồ sơ cần chuẩn bị :

– Giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy phép kinh doanh chi nhánh.

– Hợp đồng thuê đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC hoặc Giấy chứng nhận thẩm duyệt và nghiệm thu hệ thống PCCC

– Phương án chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Biên bản kiểm tra PCCC định kỳ.

– Biên bản kiểm tra điện trở cột thu lôi chống sét đánh thẳng (gần nhất).

– Giấy phép đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm của xe chở hàng do PCCC cấp, hợp đồng thuê xe.

– Quyết định phê duyệt Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc Đề án BVMT hoặc Cam kết BVMT hoặc Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn về môi trường.

– Sổ đăng ký chủ nguồn thải nguy hại.

– Hợp đồng thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại.

– Sơ đồ vị trí mặt bằng tổng thể; Sơ đồ thoát hiểm; Sơ đồ bố trí hóa chất.

– Nội quy lưu trữ, xuất nhập hàng hoá .

– Phiếu an toàn hóa chất.

CÔNG TY TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TOÀN MỸ

Đin thoi: 028 2253 9169 hoặc Hotline : 0938 990 848

Fax: 028 2253 9169 

Email : tuvantoanmy@gmail.com

Website: www.toanmyxanh.comLoading Facebook Comments ...