Thủ tục đăng ký Kinh doanh Hóa chất

Công ty Môi trường Toàn Mỹ với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp chuyên tư vấn thủ tục Đăng ký đủ điều kiện kinh doanh hóa chất với phương án tối ưu và tiết kiệm chi phí.

Tại sao phải cần đăng ký đủ điều kiện kinh doanh hóa chất ?

Có lẽ ai củng biết sự nguy hiểm của hóa chất, thực tếlà đã có rất nhiều trường hợp tai nạn lao động liên quan đến việc sử dụng hóa chất hay các vụ án đánh ghen tạt axit … Với tình hình buôn bán tràn lan như vậy, nhà nước phải áp dụng các chính sách, quy định nhằm thắc chặt việc kinh doanh hóa chất.

Cơ sở pháp lý quy định về việc đăng ký đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

 • Luật Hóa chất ngày 21/11/2007.
 • Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
 • Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
 • Thông tư số 170/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.

Quy trình trực hiện đăng ký đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

– Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồsơ theo quy định và nộp hồsơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Sở Công Thương.

– Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Sở Công Thương tiếp nhận hồsơ, kiểm tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồsơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định cấp Biên nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ.

– Bước 3: Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồsơ hợp lệ, Sở Công Thương xem xét và cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. Trường hợp không cấp Giấy Chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không cấp.

– Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Sở Công Thương.

Hồ sơ cần chuẩn bị khi đăng ký đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

1. Tài liệu pháp lý:

 • Đơn đềnghị cấp Giấy chứng nhận theo mẫu tại (Mẫu số01a, Phụ lục 1 – Thông tư 32/2017/TT-BCT)
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kếvềphòng cháy, chữa cháy và văn bản chấp thuận nghiệm thu hệ thống phòng cháy, chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền đối với từng kho chứa hóa chất thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;
 • Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền chứng minh đảm bảo đủ điều kiện an toàn vềphòng cháy và chữa cháy đối với từng kho chứa hóa chất không thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;
 • Bản sao Quyết định phê duyệt hoặc Xác nhận các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành;

2. Tài liệu về điều kiện kỹ thuật khi đăng ký đủ điều kiện kinh doanh hóa chất 

 • Bản kê khai hệ thống nhà xưởng, kho tàng của từng cơ sở kinh doanh hóa chất nguy hiểm.
 • Bản kê khai thiết bị, kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an toàn của cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất (Mẫu số01g, Phụ lục 1 – Thông tư 32/2017/TT-BCT);
 • Bản kê khai các phương tiện vận tải chuyên dùng và bản sao hợp lệ Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm;
 • Bản kê khai địa điểm kinh doanh, nếu cơ sở kinh doanh hóa chất có nhiều điểm kinh doanh cùng một loại hóa chất thì mỗi điểm kinh doanh phải lập hồ sơ riêng theo quy định tại Điều này và được cấp chung một Giấy chứng nhận;
 • Bản sao bằng trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất của người phụ trách về an toàn hóa chất;
 • Bản sao hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất (theo quy định tại khoản 4 Điều 34 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP) gồm: (1) Nội dung huấn luyện, (2) Danh sách người được huấn luyện với các thông tin: Họ tên, ngày tháng năm sinh, chức danh, vị trí làm việc, chữ ký xác nhận tham gia huấn luyện, (3) Thông tin về người huấn luyện bao gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, trình độ học vấn, chuyên ngành được đào tạo, kinh nghiệm công tác, kèm theo các tài liệu chứng minh, (4) Nội dung và kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất; (5) Quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất của tổ chức, cá nhân;
 • Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong cơ sở kinh doanh theo quy định.

3. Tài liệu về điều kiện đối với người kinh doanh:

Bản kê khai nhân sự gồm: cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật và nhân viên có liên quan trực tiếp đến kinh doanh, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm;

Một số điểm lưu ý khi đăng ký đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

 • Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký đủ điều kiện kinh doanh hóa chất: Trụ sở Sở công thương
 • Sốlượng hồ sơ đăng ký đủ điều kiện kinh doanh hóa chất : 1 bộ
 • Thời hạn giải quyết: 20 ngày

CÔNG TY TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

Hotline : 0938 990 848

Email : tuvantoanmy@gmail.com

Website: www.toanmyxanh.comLoading Facebook Comments ...