TƯ VẤN LẬP BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT

Với nhiều năm kinh nghiệm cuùng đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, công ty môi trường Toàn Mỹ mang đến cho khách hàng trọn gói bộ hồ sơ xây dựng và xin cấp giấy xác nhận biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tốt nhất. Liên hệ 0938 990 848 để được tư vấn trực tiếp.

Toàn Mỹ chuyên tư vấn lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố Hóa chất cho khách hàng thuộc khu vực Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Vũng Tàu, Phú Yên…..các tỉnh miền Trung và Tây với tiêu chí Uy tín và chất lượng luôn đặt lên hàng đầu.

Để được tư vấn miễn phí hồ sơ môi trường – nước thải – hóa chất tốt nhất

Liên hệ ngay: Công ty môi trường Toàn Mỹ 

Hotline: 0938 990 848 

Email:

Căn cứ pháp lý của việc lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất:
 • Luật Hóa chất được ban hành năm 2007
 • Nghị định 26/2011/NĐ – CP ngày 11/4/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
 • Thông tư 20/2013/TT – BCT ngày 05/08/2013 của Bộ Công thương quy định về Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp
 •  Nghị định 115/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp
Các đối tượng cần phải lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất :
 • Dự án đầu tư sản xuất, cất giữ và sử dụng hóa chất nguy hiểm (sau đây gọi tắt là dự án hóa chất) với khối lượng tồn trữ hóa chất lớn nhất tại một thời điểm lớn hơn hoặc bằng ngưỡng quy định tại Phụ lục VII của Nghị định số 26/2011/NĐ-CP phải xây dựng Kế hoạch trước khi dự án chính thức hoạt động;
 • Cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất nguy hiểm (sau đây gọi là cơ sở hóa chất) với khối lượng tồn trữ hóa chất lớn nhất tại một thời điểm lớn hơn hoặc bằng ngưỡng quy định tại Phụ lục VII của Nghị định số 26/2011/NĐ-CP
 • Dự án hóa chất, cơ sở hóa chất thay đổi công suất sản xuất, khối lượng cất giữ, quy mô hoặc thay đổi số lượng, chủng loại hóa chất với khối lượng tồn trữ hóa chất lớn nhất tại một thời điểm lớn hơn hoặc bằng ngưỡng quy định tại Phụ lục VII của Nghị định số 26/2011/NĐ-CP
 • Dự án hóa chất, cơ sở hóa chất có hóa chất nguy hiểm thuộc danh mục hóa chất phải xây dựng Kế hoạch đồng thời có hóa chất thuộc danh mục phải xây dựng Biện pháp thì phải xây dựng Kế hoạch cho tất cả các hóa chất đó và không phải xây dựng Biện pháp.
Quy trình thực hiện và hồ sơ cần thiết khi lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất:
 • Bước 1. Cơ sở chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
 • Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Công Thương Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: – Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho cơ sở. – Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cơ sở bổ sung đầy đủ theo quy định.
 • Bước 3. Thẩm định hồ sơ:
 • Trong thời gian 04 (bốn) ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Công Thương phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân các nội dung hoặc tài liệu còn thiếu và thời hạn để hoàn chỉnh hồ sơ nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ.
 • Thời hạn xác nhận Biện pháp không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư 20/2013/TT-BCT ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về kế hoạch và biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp. Thời hạn xác nhận Biện pháp không bao gồm thời gian tổ chức, cá nhân phải hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư 20/2013/TT-BCT.
 • Trường hợp hồ sơ đề nghị xác nhận Biện pháp chưa đạt yêu cầu, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân, trong đó nêu rõ những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung và thời hạn hoàn thành.
 • Sở Công Thương tổ chức kiểm tra thực tế tại dự án, cơ sở hóa chất; xem xét, đánh giá và xác nhận Biện pháp, số lượng thành viên đoàn kiểm tra từ 03 (ba) đến 05 (năm) người.
 • Bước 4. Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Công Thương theo các bước sau:
 • + Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn cơ sở ký vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy xác nhận Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất.
 • + Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu ( buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ00, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

Hồ sơ cần thiết :

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy phép kinh doanh chi nhánh.
 • Hợp đồng thuê đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu xây dựng, Giấy phép xây dựng (nếu có).
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC hoặc Giấy chứng nhận thẩm duyệt và nghiệm thu hệ thống PCCC
 • Phương án chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Biên bản kiểm tra PCCC định kỳ.
 • Biên bản kiểm tra điện trở cột thu lôi chống sét đánh thẳng (gần nhất).
 • Giấy phép đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm của xe chở hàng do PCCC cấp, hợp đồng thuê xe.
 • Quyết định phê duyệt Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc Đề án BVMT hoặc Cam kết BVMT hoặc Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn về môi trường.
 • Sổ đăng ký chủ nguồn thải nguy hại.
 • Hợp đồng thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại.
 • Sơ đồ vị trí, Sơ đồ mặt bằng tổng thể.
 • Sơ đồ mặt bằng.
 • Sơ đồ thoát hiểm.
 • Nội quy lưu trữ, xuất nhập hàng hoá .
 • Phiếu an toàn hóa chất.
Cơ quan tiếp nhận hồ sơ :
 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương.
 • Thời gian giải quyết là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ
Thông tin liên hệ :