5 loại hóa chất kinh khủng và nguy hiểm nhất thế giới

Hóa chất độc hại luôn là nỗi khiếp sợ đối với con người, cùng điểm qua 5 loại hóa chất độc hại và kinh khủng nhất thế giới.

1. Chlorine trifluoride (ClF3) hay còn gọi là hóa chất N : 

– N có đặc tính sôi lên khi tiếp xúc không khí, gây chết người nếu hít phải và có thể tạo ra ngọn lửa với nhiệt độ tới hơn 2.400 độ C. Chlorine trifluoride có tính oxy hóa vượt trội so với oxy nên ClF3 có thể đốt cháy những vật liệu mà bình thường không thể cháy như gạch, a-mi-ăng.

2 . Azidoazide azide (C2N14)

– Azidoazide azide (C2N14) hay còn gọi AA gồm có 14 nguyên tử nitrogen nhưng không có nguyên tử nào có liên kết ba. Chính điều này khiến phân tử ở trong trạng thái năng lượng cao và liên kết lỏng lẻo. Do vậy, tính chất này khiến cho AA có cả hai đặc điểm vô cùng nguy hiểm đó là: rất dễ nổ và nổ mạnh

3. Dimethyl cadmium (C2H6Cd)

– Theo các chuyên gia, Dimethyl cadmium rất dễ phát nổ. Ma sát, nước hay bất cứ hành động nào dù là nhỏ nhất cũng có thể kích thích phản ứng cháy nổ của Dimethyl cadmium. Do vậy, khi tiếp xúc với hóa chất này, bạn phải vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không để làm đổ Dimethyl cadmium ra bên ngoài.

4. Thioacetone (C3H6S)

– Đây là loại hóa chất có mùi thối vô cùng kinh hoàng. Con người có thể ngửi thấy mùi của Thioacetone từ khoảng cách 0,5 km.

5. Fluoroantimonic Acid (H2FSBF6)

– Được đánh giá là axit nguy hiểm nhất thế giới và là axit có tác dụng ăn mòn mạnh nhất từng được chế tạo. Fluoroantimonic Acid có tính axit mạnh gấp 10 triệu tỉ lần so với axit sulfuric (H2SO4).

– Chỉ cần nhìn vào 5 loại hóa chất kinh khủng và nguy hiểm nhất thế giới trên, chúng ta có thể biết được sự nguy hiểm khi buôn bán và sử dụng hóa chất, vì vậy Nhà nước và các cơ quan môi trường luôn có những quy định rất khất khe trong việc kinh doanh hóa chất. Các Doanh nghiệp cần đăng ký thủ tục đủ điều kiện kinh doanh hóa chất và khai báo các loại hóa chất nhập khẩu bằng việc hoàn thành các hồ sơ sau :

  • Bản khai báo hóa chất
  • Hóa đơn mua bán hóa chất. Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa có hóa đơn mua bán hóa chất thì trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận có thể nộp hợp đồng mua bán hóa chất và hóa đơn dự kiến. Hoá đơn mua bán hoá chất chính thức có đóng dấu, ký tên của lãnh đạo doanh nghiệp được nộp tại thời điểm đến nhận Giấy xác nhận. Đối với hợp đồng mua bán hóa chất sử dụng cho nhiều lần nhập khẩu, từ lần nhập khẩu lô hàng tiếp theo của hợp đồng, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp hóa đơn mua bán hóa chất chính thức có đóng dấu, ký tên của lãnh đạo doanh nghiệp và bản photo Giấy xác nhận của lô hàng lần đầu có cùng hợp đồng;
  • Các loại giấy tờ khác