Hồ sơ môi trường – Những thủ tục môi trường Doanh nghiệp cần biết

Vì sao cần phải hoàn thành các thủ tục hồ sơ môi trường ?

– Củng chẳng lạ khi đặt vấn đề này, môi trường cung cấp cho chúng ta không khí để thở, để sống, mang lại cho con người vô vàn tài nguyên phục vụ cho việc phát triển kinh tế  – xã hội. Môi trường tự nhiên cũng có rất nhiều cảnh quan đẹp, hùng vĩ là nơi cho chúng ta thư giãn, du lịch … vì vậy bảo vệ môi trường là điều mà bất kỳ ai củng phải thực hiện.

– Nhưng dựa vào đâu để giám sát việc bảo vệ môi trường ? Nhà nước và các cơ quan môi trường đưa ra các hồ sơ môi trường buộc Doanh nghiệp phải thực hiện và dựa vào đó để giám sát, quản lý sự tác động đến môi trường từ hoạt động kinh doanh – buôn bán của Doanh nghiệp.

Hướng dẫn các thủ tục, hồ sơ môi trường Doanh nghiệp cần biết :

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM
  • Lập báo cáo ĐTM là việc khảo sát, phân tích, đánh giá việc hoạt động kinh doanh, sản xuất của Doanh nghiệp có tác động như thế nào đối với môi trường từ đó đưa ra các biện pháp quản lý, khắc phục các tác động tiêu cực đó.
Lập kế hoạch bảo vệ môi trường
  • Lập kế hoạch bảo vệ môi trường là hồ sơ pháp lý tạo sự ràng buộc giữa doanh nghiệp, chủ đầu tư với các cơ quan môi trường, thông qua đó, các doanh nghiệp có thể đề xuất các phương án thích hợp để bảo vệ môi trường trong gian đoạn xây dựng và hoạt động.
Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đơn giản
  • Đây là những báo cáo của Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động ảnh hưởng như thế nào đến môi trường tự nhiên, bao gồm đất, nước, không khí … Các đối tượng cần lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đơn giản được quy định tại nghị định 18/2015/NĐ-CP
Lập hồ sơ xin giấy phép xả thải vào nguồn nước
  • Đây là một hồ sơ quan trọng, vì nước thải khi xả vào nguồn nước có ảnh hưởng rất lớn đến nguồn nước sinh hoạt của con người. Doanh nghiệp cần lập hồ sơ xin giấy phép xả thải vào nguồn nước để đánh giá sự tác động của chất thải đến nguồn nước từ đó đưa ra các giải pháp xử lý thích hợp
Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
  • Việc đăng ký sổ chủ nguồn chất thải nguy hại giúp các cơ quan quản lý về môi trường nắm bắt được thông tin về doanh nghiệp và quy trình xử lý chất thải nguy hại tại doanh nghiệp đó. Điều này là rất cần thiết vì một số Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động tạo ra những chất thải ảnh hưởng không tốt đến môi trường tự nhiên và môi trường sống của con người.
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ
  • Mục đích của việc lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ là đánh giá lại toàn bộ hiện trạng môi trường của các cơ sở trong thời gian qua, thêm vào đó là cộng tác để thực hiện việc bảo vệ môi trường của cơ sở.

Bên cạnh đó, còn nhiều thủ tục hồ sơ môi trường khác doanh nghiệp cần quan tâm trong quá trình hoạt động như các hồ sơ liên quan đến việc kinh doanh hóa chất, xử lý nước thải … và để hoàn thành các hồ sơ môi trường này, tìm đến các công ty tư vấn môi trường là biện pháp hợp lý mà các Doanh nghiệp hiện nay đang áp dụng.