Dưới tốc độ phát triển công nghiệp, đô thị hoá và sự gia tăng dân số, tài nguyên nước trong các vùng lãnh thổ ngày càng chịu áp lực càng nhiều. Hệ quả là môi trường nước ở nhiều đô thị, khu công nghiệp và làng nghề ngày càng bị ô nhiễm bởi nước thải, khí thải và chất thải rắn. Ô nhiễm nước do sản xuất công nghiệp đóng một phần lớn cho sự ô nhiễm chung, bên cạnh là ô nhiễm từ nguồn nước thải sinh hoạt. Vì vậy, việc xử lý nước thải là rất cần thiết để bảo vệ môi trường sống của con người.

Nước và tầm quan trọng của nó đối với tự nhiên và xã hội

– Nước là gì ? 

Nước là chất lỏng trong suốt, không màu, không mùi, không vị, nước có những tính chất vật lý và hoá học khác hẳn so với các chất lỏng khác.’

– Tầm quan trọng của nguồn nước :

  • Nước là nguồn tài nguyên đặc biệt quan trọng, tham gia vào mọi quá trình hoạt động sản xuất, sinh hoạt của con người.
  • Nước có mặt trong các cơ thể sống và mang dinh dưỡng đến tất cả các tế bào sống. Có thể nói, nước tham gia vào việc vận chuyển tất cả các chất tan đi khắp sinh quyển.

Khái niệm về nước thải và các phương pháp xử lý nước thải

Nước thải và các phương pháp xử lý nước thải

– Hiểu đơn giản, nước thải là nước được thải ra ngoài môi trường sau quá trình sinh hoạt hoặc hoạt động sản xuất của con người. Đó là khi nguồn nước sạch đã lẫn tạp chất, các chất hóa học và gây ra những tác động không tốt đến môi trường tự nhiên.

– Theo Tiêu chuẩn Việt Nam 5980-1995 và ISO 6107/1-1980: Nước thải là nước đã được thải ra sau khi đã sử dụng hoặc được tạo ra trong một quá trình công nghệ và không còn giá trị trực tiếp đối với quá trình đó.

Phân loại nước thải

Nước thải được phân loại dựa trên nguồn gốc phát sinh ra nó, bao gồm :

  • Nước thải sinh hoạt: là nước thải từ các khu dân cư, khu vực hoạt động thương mại, khu vực công sở, trường học và các cơ sở tương tự khác.
  • Nước thải công nghiệp (hay còn gọi là nước thải sản xuất): là nước thải từ các nhà máy đang hoạt động hoặc trong đó nước thải công nghiệp là chủ yếu.
  • Nước thấm qua: là lượng nước thấm vào hệ thống ống bằng nhiều cách khác nhau, qua các khớp nối, các ống có khuyết tật hoặc thành hố ga hay hố xí.
  • Nước thải tự nhiên: nước mưa được xem như nước thải tự nhiên ở những thành phố hiện đại, chúng được thu gom theo hệ thống riêng.
  • Nước thải đô thị: nước thải đô thị là một thuật ngữ chung chỉ chất lỏng trong hệ thống cống thoát của một thành phố, thị xã; đó là hỗn hợp của các loại nước thải trên.

Các phương pháp xử lý nước thải bao gồm :

  • Phương pháp xử lý cơ học : Phương pháp xử lý cơ học sử dụng nhằm mục đích tách các chất không hoà tan và một phần các chất ở dạng keo ra khỏi nước thải.
  • Phương pháp xử lý hóa – lý : Thực chất của phương pháp xử lý hoá – lý là đưa vào nước thải chất phản ứng nào đó để gây tác động với các tạp chất bẩn, biến đổi hoá học, tạo thành chất khác dưới dạng cặn hoặc chất hoà tan nhưng không độc hại, không gây ô nhiễm môi trường. Ví dụ phương pháp trung hoà nước thải chứa Axít, Bazơ, phương pháp Ôxy hoá…
  • Phương pháp xử lý sinh học : Phương pháp này thường dùng để loại các chất phân tán nhỏ, keo và hữu cơ hoà tan (đôi khi cả vô cơ) khỏi nước thải. Nguyên lí của phương pháp là dựa vào hoạt động sống của các vi sinh vật có khả năng phân huỷ, bẻ gẫy các đại phân tử hữu cơ thành các chất đơn giản hơn, đồng thời chúng cũng sử dụng các chất có trong nước thải làm nguồn dinh dưỡng như Cacbon, Nitơ, Phôtpho, Kali…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *