Công ty tư vấn môi trường Toàn Mỹ – Đơn vị chuyên tư vấn lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản tốt nhất tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai … Liên hệ 0938 990 848 để được tư vấn  miễn phí

Vì sao cần phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Vấn đề môi trường đang được nhà nước rất xem trọng, các bộ luật đều có quy định nghiêm ngặt và rõ ràng dành cho doanh nghiệp và chủ đầu tư về các yếu tố môi trường khi muốn đầu tư phát triển kinh doanh. Vì vậy, các doanh nghiệp cần hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ cần thiết để tránh các trường hợp bị phạt đáng tiếc, một trong số đó là hồ sơ đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản được hiểu như thế nào ?

– Để hiểu rõ chúng ta cần phải nắm như thế nào là đề án bảo vệ môi trường : thực chất là một loại thủ tục pháp lý mà các doanh nghiệp phải lập theo quy định của pháp luật. Trong quá trình hoạt động, nếu doanh nghiệp chưa có giấy xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường hay bản kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động của môi trường (ĐTM) thì tùy thuộc vào quy mô, loại hình dự án mà các doanh nghiệp phải lập một trong 2 loại đề án là đề án bảo vệ môi trường chi tiết hay đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

– Trong trường hợp doanh nghiệp đã đi vào hoạt động nhưng chưa có giấy xác nhận – giấy cam kết bảo vệ môi trường hoặc quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thì cần phải lập báo cáo bảo vệ môi trường đơn giản

Những đối tượng nào cần lập hồ sơ bảo vệ môi trường đơn giản ?

Đối tượng lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản là các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… đã đi vào hoạt động mà không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.– Đề án bảo vệ môi trường đơn giản: được quy định cụ thể tại Điều 15 Chương 2 Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 02 năm 2012

Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản được quy định tại đâu ?

–  Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23/06/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015;– Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 01/04/2015 nghị định của Chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.

– Nghị định 35/2014/NĐ-CP ngày 29/04/2014 nghị định của Chính phủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản và nộp cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt trước ngày 31/12/2014.

– Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiếtđề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Quy trình thực hiện

 • Chủ cơ sở quy định tại Thông tư 26/2015/TT-BTNMT lập và gửi hồ sơ đề nghị đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản  đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 • Ủy ban nhân dân cấp huyện giao cho cơ quan thường trực đăng ký tiến hành xem xét hồ sơ. Trường hợp nội dung hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định  thì có văn bản thông báo chủ cơ sở để hoàn thiện.
 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, cơ quan thường trực đăng ký tiến hành xử lý hồ sơ. Trường hợp cần thiết, tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở và lấy ý kiến của cơ quan, chuyên gia.
 • Cơ quan thường trực đăng ký tổng hợp, xử lý và thông báo kết quả xử lý cho chủ cơ sở (nếu có).
 • Chủ cơ sở thực hiện đúng các yêu cầu được thông báo (nếu có).
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
 • Cơ quan thường trực đăng ký chứng thực và gửi đề án bảo vệ môi trường đơn giản đã xác nhận.

Hồ sơ cần thiết

 • Một (01) văn bản đăng ký đề án đơn giản của chủ cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT;
 • Ba (03) bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản; trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản đề án đơn giản theo yêu cầu

Nộp hồ sơ và thẩm định

 • Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả của UBND cấp huyện,chi cục bảo vệ môi trường.
 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Tài Nguyên Môi Trường.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, chi cục bảo vệ môi trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *