Công ty tư vấn môi trường Toàn Mỹ – Đơn vị chuyên tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chodự án cơ sở sản xuất Đường tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai… Liên hệ 0938 990 848 để được tư vấn lập báo cáo ĐTM miễn phí.

ĐỐI TƯỢNG PHẢI LẬP ĐTM

Chủ đầu tư chuẩn bị xây dựng cơ sở sản xuất đường, dự án đầu tư xây dựng buộc phải thực hiện Đánh giá tác động môi trường theo phụ lục II nghị định 18/2015/NĐ-CP đối với dự án có công suất 10.000 tấn đường/năm trở lên.

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án cơ sở sản xuất đường
Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án cơ sở sản xuất đường

QUY TRÌNH LẬP BÁO CÁO ĐTM CHO DỰ ÁN

 • Bước 1 : Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực xung quanh dự án như: điều kiện môi trường tự nhiên – kinh tế – xã hội liên quan đến dự án, khảo sát phân tích các mẫu không khí – đất – nước sinh thái xung quanh khu vự dự án.
 • Bước 2 : Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong các quá trình trước khi xây dựng, đang xây dựng và đi vào  hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập,…
 • Bước 3 : Đánh giá mức độ tác động ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội và con người xung quanh khu vực dự án.
 • Bước 4 : Xây dựng các biện pháp giẻm thiểu ô nhiễm trong giai đoạn xây dựng dự án, các biện pháp quản lý môi trường trong hoạt động và dự phòng sự cố môi trường.
 • Bước 5: Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
 • Bước 6: Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ phường nơi thực hiện dự án
 • Bước 7: Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.
 • Bước 8: Trình hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

CƠ QUAN TIẾP NHẬN, THẨM ĐỊNH ĐTM

Tùy theo quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là một trong các cơ quan sau:

 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Ban quản lý Khu công nghiệp
 • Ban quản lý Khu kinh tế.
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường

THỜI GIAN THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT

– Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là bốn mươi lăm (45) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp dự án phức tạp về tác động môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là sáu mươi (60) ngày làm việc.

– Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM không thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với những dự án phức tạp về tác động môi trường, thời hạn thẩm định là bốn mươi lăm (45) ngày làm việc

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *