Đối với các thành phố lớn, hằng năm phải tiếp nhận số lượng lớn lao động từ các tỉnh lẻ về làm việc và sinh sống. Nhu cầu nhà ở của nhóm này cũng rất lớn. Xuất phát từ nhu cầu thực tế và chiến lược phát triển về lâu dài, đồng thời giải quyết vấn đề về nhà ở cho các đối tượng nhân dân có thu nhập ổn định. Trước tình hình đó, việc phát triển các dự án xây dựng khu dân cư, chung cư là hết sức cần thiết. Vậy trước khi đầu tư xây dựng, chủ đầu tư cần thực hiện Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án.

Công ty tư vấn môi trường Toàn Mỹ – Đơn vị chuyên tư vấn Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khu chung cư, Khu dân cư tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai … Liên hệ 0938 990 848 – Ms Phụng để được tư vấn lập báo cáo ĐTM miễn phí.Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khu chung cư, Khu dân cư

ĐỐI TƯỢNG CẦN LẬP ĐTM

Căn cứ vào Phụ lục II Nghị định số18/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định Dự án khu dân cư, chung cư phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường có quy mô như sau: Khu dân cư cho 500 người sử dụng hoặc 100 hộ trở lên

CƠ SỞ PHÁP LÝ QUY ĐỊNH

 • Luật bảo vệ môi trường năm 2014
 • Nghị định số18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ
 • Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

NỘI DUNG THỰC HIỆN HỒ SƠ

 • Bước 1 : Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực xung quanh dự án như: điều kiện môi trường tự nhiên – kinh tế – xã hội liên quan đến dự án, khảo sát phân tích các mẫu không khí – đất – nước sinh thái xung quanh khu vự dự án.
 • Bước 2 : Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong các quá trình trước khi xây dựng, đang xây dựng và đi vào  hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập,…
 • Bước 3 : Đánh giá mức độ tác động ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội và con người xung quanh khu vực dự án.
 • Bước 4 : Xây dựng các biện pháp giẻm thiểu ô nhiễm trong giai đoạn xây dựng dự án, các biện pháp quản lý môi trường trong hoạt động và dự phòng sự cố môi trường.
 • Bước 5: Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
 • Bước 6: Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ phường nơi thực hiện dự án
 • Bước 7: Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.
 • Bước 8: Trình hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

MỘT SỐ GIẤY TỜ CHỦ ĐẦU TƯ CẦN CHUẨN BỊ

– Giấy đăng ký kinh doanh/ giấy phép đầu tư

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất

– Chủ trương cho phép thực hiện dự án/Giấy thỏa thuận địa điểm xây dựng dự án khu dân cư, chung cư

– Quyết định phê duyệt 1/500 và hồsơ xin phép đi kèm

– Báo cáo đầu tư/ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

– Sơ đồ vị trí dự án khu dân cư, chung cư

– Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có)

– Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải

CƠ QUAN TIẾP NHẬN, THẨM ĐỊNH ĐTM

Tùy theo quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là một trong các cơ quan sau:

 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Ban quản lý Khu công nghiệp
 • Ban quản lý Khu kinh tế.
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Các bộ khác.

THỜI GIAN THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT

– Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là bốn mươi lăm (45) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp dự án phức tạp về tác động môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là sáu mươi (60) ngày làm việc.

– Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM không thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với những dự án phức tạp về tác động môi trường, thời hạn thẩm định là bốn mươi lăm (45) ngày làm việc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *