Công ty tư vấn môi trường Tòan Mỹ chuyên cung cấp dịch vụ xử lý nước thải bằng phương pháp nuôi cấy vi sinh với chi phí tiết kiệm và hiệu quả cao nhất.

Khái niệm về xử lý nước thải bằng phương pháp nuôi cấy vi sinh

– Nuôi cấy vi sinh là là một phương pháp xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học, quá trình này đòi hỏi cần có sự cẩn thận của người vận hành và một số kiến thức cơ bản về kỹ thuật nuôi cấy. Tùy theo chất lượng nước thải đầu vào mà người vận hành có một kế hoạch nuôi cấy vi sinh cho phù hợp.

Nuôi cấy vi sinh vận hành hệ thống xử lý Nước thải

Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình nuôi cấy vi sinh :

  • Thời gian nuôi cấy : thời gian hoàn thành và cho nước trong đã lắng ra ngoài kéo dài khoảng 20 ngày
  • Chủng loại vi sinh sử dụng
  • Liều lượng dùng
  • Chất dinh dưỡng
  • Các yếu tố khác : nồng độ oxi, các yếu tố môi trường …

Các bước nuôi cấy vi sinh trong quá trình xử lý nước thải :

– Bước 1 : Xác định mục đích chất cần xử lý ví dụ : COD, BOD, Nito, Phot pho, Mùi, Dầu mỡ,…. Trên cơ sở này xác định chủng loại vi sinh cần mua

– Bước 2 : Xác định là nuôi cấy tại bể nào của công trình xử lý ? Ví dụ bể Anoxic, Kỵ khí, Aerotank…. Xác định loại và lượng vi sinh cần

– Bước 3 : Xác định kích thướt bể cần nuôi vi sinh ?giúp xác định số lượng Garllon vi sinh cần mua -> ảnh hưởng đến chi phí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *