Phòng ngừa sự cố hóa chất – những điều doanh nghiệp cần biết

Đối với các doanh nghiệp, chủ đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực hóa chất thì việc lập biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất và kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất là điều cần quan tâm, ưu tiên hàng đầu nếu muốn được phê duyệt hoạt động từ các cơ quan thẩm định.

Vì sao cần phải thực hiện tốt những điều này ? 

Bởi vì hóa chất là những chất độc hại, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của cả người sử dụng lẫn người bán hàng nếu không được quản lý trong việc kinh doanh hoặc thiếu các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong việc bảo quản.

Doanh nghiệp cần lưu ý những gì khi lập kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất ?

– Các Thông tư – Nghị định quy định.– Các trường hợp kinh doanh cần phải tham gia lập biện pháp phòng ngừa, kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất.– Quy trình thực hiện việc hoàn thành hồ sơ trình cơ quan thẩm định

– Các hồ sơ cần thiết để hoàn thành thủ tục

– Thời gian thực hiện

Thắc mắc khách hàng :

Câu hỏi : Những cơ quan nào có thẩm quyền trong việc phê duyệt hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, chủ đầu tư trong việc kinh doanh hóa chất ?

Trả lời : Đối với các trường hợp kinh doanh hóa chất thì Sở Công Thương là đơn vị trực tiếp tiếp nhận và xét duyệt, thẩm định hồ sơ của các doanh nghiệp và chủ đầu tư.

Câu hỏi : những loại hóa chất nào cần phải đăng ký kinh doanh với Sở Công thương ?

Trả lời : Các sản phẩm hóa chất cần đăng ký kinh doanh được quy định rất rõ tại danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện hoặc  hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh.Chủ đầu tư, doanh nghiệp nên nhờ đến các công ty tư vấn môi trường để lập hồ sơ trình cơ quan thẩm định, tránh sai sót và tiết kiệm chi phí phát sinh không đáng có.

Câu hỏi : Bộ luật nào quy định các trường hợp phải tham gia lập biện pháp phòng ngừa, kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất ?

Trả lời : Các trường hợp phải tham gia lập biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được quy định rất rõ tại : Nghị định 26/2011/NĐ-CP ngày 11/4/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.