Công ty môi trường Toàn Mỹ với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp chuyên tư vấn thủ tục đăng ký đủ điều kiện kinh doanh hóa chất với phương án tối ưu, chi phí tiết kiệm.

Vậy tại sao phải cần đăng ký đủ điều kiện kinh doanh hóa chất ?

– Có lẽ ai củng biết sự nguy hiểm của hóa chất, thực tế là đã có rất nhiều trường hợp tai nạn lao động liên quan đến việc sử dụng hóa chất hay các vụ án đánh ghen tạt axit … Với tình hình buôn bán  tràn lan như vậy, nhà nước phải áp dụng các chính sách, quy định nhằm thắc chặt việc kinh doanh hóa chất.

Cơ sở pháp lý quy định về việc đăng ký đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

  • Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
  • Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 – Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
  • Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương
  • Thông tư số 18/2011/TT-BCT ngày 21/4/2011 của Bộ Công Thương – Bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính tại Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương.

Quy trình trực hiện đăng ký đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

– Bước 1 : Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

– Bước 2 : Tổ chức, cá nhân Nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” – Sở Công Thương. Công chức nhận, kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ bằng phiếu hướng dẫn).

– Bước 3 : Nhận giấy chứng nhận

Hồ sơ cần chuẩn bị khi đăng ký đủ điều kiện kinh doanh hóa chất :

1. Tài liệu pháp lý:

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo mẫu tại Phụ lục 2 của Thông tư 28/2010/TT-BCT;

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan công an có thẩm quyền;

– Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.

2. Tài liệu về điều kiện kỹ thuật khi đăng ký đủ điều kiện kinh doanh hóa chất :

– Bản kê khai hệ thống nhà xưởng, kho tàng của từng cơ sở kinh doanh hóa chất nguy hiểm;

– Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn theo mẫu;

– Bản kê khai các phương tiện vận tải chuyên dùng và bản sao hợp lệ Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm;

– Bản kê khai địa điểm kinh doanh, nếu cơ sở kinh doanh hóa chất có nhiều điểm kinh doanh cùng một loại hóa chất thì mỗi điểm kinh doanh phải lập hồ sơ riêng theo quy định tại Điều này và được cấp chung một Giấy chứng nhận;

– Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở kinh doanh.

3. Tài liệu về điều kiện đối với người kinh doanh:

Bản kê khai nhân sự gồm: cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật và nhân viên có liên quan trực tiếp đến kinh doanh, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm;

Một số điểm lưu ý khi đăng ký đủ điều kiện kinh doanh hóa chất :

– Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký đủ điều kiện kinh doanh hóa chất : Trụ sở Sở công thương

– Số lượng hồ sơ đăng ký đủ điều kiện kinh doanh hóa chất : 1 bộ

– Thời hạn giải quyết : 20 ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *